markuchi


Бюлетин №1 - Отвеждане на възникващ електрически заряд в гъвкав тръбопровод, част 1 - Заземяване Печат E-mail

Автор: Иван Иванов

При транспортирането на течни и твърди медии често възниква статично електричество от триенето на медията в стените на маркуча или от триенето между частиците на самата транспортирана медия. В този момент съществуват няколко съществени опасности:
1. Настъпване на разряд, който да възпламени експлозивно-опасни смеси от газ, пара, мъгла или прах.

2. Опасно или непредсказуемо поведение предизвикано от шок причинен от разряд на напрежение в човешкото тяло.

3. Възпрепятстване на процеса по транспортиране на медията чрез полепване по вътрешните стени на маркуча.

4. Причиняване на смущения върху измервателни уреди и контролери.

Най-сигурната защитна мярка срещу възможните гореописани опасности е превенцията чрез избор на подходящ маркуч и последващ правилен монтаж. В този материал ще бъде предоставена информация относно монтажа и заземяването на маркучите с вградена метална спирала.

 

В зависимост от съединителните елементи, използвани за свързване на тръбопровода към съоръжението:

 
1. Посредством фланец или муфа:
- Тръбопровода се изрязва в желаната дължина и се оформя в краищата;
- Монтират се на фланците или муфите;
- Частично се отстранява изолацията на спиралата от външната страна на маркуча, която е най близко до фланеца (муфата);
- Кабелна обувка (предварително съобразена с диаметъра на болтовете, с които ще се монтира фланеца или муфата към корпуса на заземена предварително машина или агрегат) се монтира върху многожичен, силиконов кабел чрез запояване или кримпване с клещи;
- Задължително връзката на кабела и обувката трябва да бъде изолирана по желан от монтажника метод (термошлаух, лако-тъкан, разтопен силикон или изолирбанд);
- Другият край на кабела се запоява за оголената част от спиралата на маркуча;
- Мястото на връзка между спиралата на тръбопровода и кабела се изолира задължително чрез термошлаух, лако-тъкан или изолирбанд;
- При наличие на възможност в непосредствена близост до фланеца да бъде монтирана обувката с кабела е желателно да не се използват болтовете на фланеца;

2. Посредством скоба:

- Тръбопровода се изрязва в желана дължина и се оформя в краищата;

- Частично (няколко сантиметра) се отстранява изолацията от спиралата края на маркуча. В зависимост от мястото, където се монтира тръбопровода се използват следните начини за осъществяване на връзка с вече заземено съоръжение или машинен;

- Кабелни обувки (кримпнати или запоени директно за спиралата на маркуча), посредством които се осъществява връзката на спиралата със заземена част от съоръжението;

- Директен контакт между винта и спиралата. Задължително винта трябва да има шайба (увеличава се контактната повърхност);

- Неизползваната част от оголената спирала се изолира задължително посредством  термошлаух, лако-тъкан или изолирбанд;
 
< Предишна