markuchi


Бюлетин №3 - SHORE – метод за измерване на твърдост Печат E-mail

Автор: Михаела Илиева

От съществено значение при работата с еластомери е твърдостта на материала. С този бюлетин бихме желали да Ви запознаем с метода на измерване и отчитане на тази твърдост и значението на резултатите.

Уредът за определяне на твърдостта измерва според еластичността на материала. Опитът се провежда по следния начин: пуска се чук с връх наподобяващ диамант в градуирана стъклена тръба от определена височина над мострата за тестване. Стойността на твърдостта зависи от височината, на която чукът отскача – колкото по-твърд е материалът, толкова по-високо отскача чукът.

Устойчивостта на пластмасите най-често се определя чрез Шор ( Дурометър) теста или теста на Рокуел. И двата измерват твърдостта до начупването на материала и предоставят стойност, която не е в съотношение с други свойства или основни характеристики на маркуча. Използването на Шор А или Шор Д скала е предпочитаният начин за гуми/еластомери, като често се използва и за по-меки пластмаси като полиолефини, флуорополимери и винили. Скалата по Шор А е подходяща за по-меки гуми, докато Шор Д – за по-твърди.

Твърдостта по Шор се измерва с дурометър и следователно е известна като дурометърна твърдост. Стойността на твърдостта се установява от проникването на зъбеца на дурометъра в мострата. Ако зъбецът напълно проникне в мострата, се отчита 0, ако няма проникване се отчита 100. Тоест колкото по-висока е стойността, толкова по-устойчив е материалът. Поради гъвкавостта на гумата и пластмасата отчитането на твърдостта може да се измени след време, така че времето до начупване понякога се обявява заедно със стойността на твърдостта. Номерът на теста ASTM е ASTM D2240 и аналогично на теста ISO е ISO 868.

Получените резултати от този тест са критерий за относителната устойчивост срещу начупване на различни видове полимери. Все пак тестът за твърдост по Шор не служи толкова добре като показател за другите свойства като силаq, устойчивост на издраскване, абразия или захабяване. Ето защо не трябва да бъде използван самостоятелно за определяне на техническите характеристики на маркучи, въздуховоди, шлаухи и т.н.

 
< Предишна   Следваща >