markuchi


Как да изберете правилният маркуч? Печат E-mail

1.Размери

    А. Вътрешен диаметър
    Б. Външен диаметър
    В. Дължина (със или без накрайници)
    Г. Допустими отклонения (във или извън нормите)

 

2. Вид на транспортираната медия

    А. Твърдо, течно или газообразно състояние
     а1 Идентификация на химически съставки
    
а2 Концентрация
   
  а3 Температура
     а4 Размер и вид на твърдите частици

 

3. Приложение

    А. Работно, тестово, максимално допустимо налягане
    Б. Вакуум
   
В. Продължителност на употреба
    Г. Капацитет на потока (кг/л на минута)

 

4. Външни фактори

    А. УВ и озоново въздействие
    Б. Външна абразия
    В. Външна температура
    Г. Химическа агресивност, масло- и бензино- въздействие

5. Специални изисквания

    А. Тегло
    Б. Гъвкавост
    В. Радиус на огъване
    Г. Усукване
    Д. Електрическа проводимост
    Е. Устойчивост на възпламеняване
    Ж.Сила на опън
    З. Устойчивост на усукване, аксиално и на дължина
    И. Цвят
    Й. Специални маркировки, печати, табели

 

6. Конструкция на маркуча

    А. Гладък отвън или отвътре, външни заварки, вълнообразен
    Б. Със или без муфи, уголемен или конусовиден
    В. Със или без спирала (ПВЦ или метална)
    Г. Видове вградени материали, текстилна или метална оплетка

  

7. Системи за свързване

    А. Муфи или адаптори, женски, мъжки, резбови
    Б. Скоби, Спирални скоби, широколентови скоби, скоби за бърз монтаж

 

8. Приложими норми, Спецификации, Лицензи

 

 

  
< Предишна