markuchi


Плосък маркуч на Masterflex Печат E-mail
Автор: Иван Иванов

Навсякъде където, маркучите са подложени на високо натоварване при транспортиране на абразивни медии и същевременно са поставени високи изисквания за гъвкавост и устойчивост на натоварвания, е подходяща употребата на плоските полиуретанови маркучи на компанията Masterflex. Изработените от чист полиуретан, без вградена метална спирала, плоските полиуретанови маркучи впечатляват с повишена гъвкавост, абразиво-устойчивост и издръжливост на натоварвания, особено в ситуации, в които маркучът трябва да компенсира екстремни вибрации или силни латерални движения, като например: придвижване и отвеждане на суровини и материали към/от вибрационни сита или като заместител на силфони и компенсатори.

Плоските маркучи на Masterflex са аксиално пластични, гладки отвътре, без кантове и вдлъбнатини, в резултат на което имат оптимални характеристики на потока. За отбелязване е еднакво високата гъвкавост на плоския полиуретанов маркуч във всички варианти на дебелина на стената, в които се произвежда модела: от 1,0 до 2,0 мм. Това го прави изключително удачен за транспортиране на насипни материали с абразивно въздействие.

Добрата гъвкавост не е единствения отличителен белег на тези маркучи. Плоските полиуретанови маркучи се характеризират в не по-малка степен с отлична устойчивост на химикали, ултра-виолетово и озоново въздействие, висок предел на опън и срок на ползваемост.

Плоските маркучи на Masterflex се произвеждат в диаметри от 50 до 300 мм и в стандартни дължини до 5 метра. Приложими са в широк температурен диапазон: от -40 °C до +90°C (кратковременно до +125 °C). Маркучите са удачни за употреба при транспортиране на масла и бензини. По специално задание, базовия вариант на плоските полиуретанови маркучи е възможно да бъде произведен с конструкция и добавки към основния материал, които биха го направили удачен за употреба в хранителната и фармацевтичната промишленост, микробо-устойчив и хидролизо-резистентен, както и с възможност за отвеждане и заземяване на възникващо електростатично напрежение.
 
< Предишна